Høringsinstanser

Høringsinstransene

 

Nærings- og handelsdepartementet

Postboks 8014 Dep

0030 OSLO

Olje- og energidepartementet

Postboks 8148 Dep

0033 OSLO

Skattedirektoratet

Postboks 9200 Grønland

0134 OSLO

Den Norske Advokatforening

Kr. Augusts g. 9

0164 OSLO

Den norske Revisorforening

Henrik Ibsens gt 100

0255 OSLO

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Postboks 99 Sentrum

0101 OSLO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Postboks 5250 Majorstuen

0303 OSLO

Bedriftsforbundet

Akersg. 41

0158 OSLO

Norges Rederiforbund

Postboks 1452 Vika

0116 OSLO

Skattebetalerforeningen

Postboks 213 Sentrum

0103 OSLO

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Drammensveien 264

0246 OSLO