Høringsinstanser

Høringsinstansene  


Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 OSLO
Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO
Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO
Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO
Akademikerne Fr. Nansens plass 6 0160 OSLO
Arbeids- og velferdstilsattes yrkesorganisasjon (AVYO) Postboks 9214 Grønland 0134 OSLO
Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO
Den norske legeforening Postboks 1152 Sentrum 0107 OSLO
Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 OSLO
Fagforbundet Postboks 7003 St. Olavs pl. 0130 OSLO
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO
Helsedirektoratet Postboks 7000 St. Olavspl. 0130 OSLO
Hiv Norge Christian Krohgs gate 34 0186 OSLO
Iktyoseforeningen i Norge c/o Gunn E. Nordlie Røaknekken 10 0754 OSLO
Kreftforeningen Postboks 4 Sentrum 0101 OSLO
KS (Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon) Postboks 1378 Vika 0114 OSLO
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Postboks 4375 Nydalen 0402 OSLO
Landsforeningen for trafikkskadde Postboks 4258 Nydalen 0401 OSLO
Landsorganisasjonen i Norge  Youngsg. 11 0181 OSLO
Ligningsutvalget Tverrgaten 10 5017 BERGEN
Likestillings- og diskrimineringsombudet Postboks 8048 Dep 0031 OSLO
LOP – Landslaget for offentlige pensjonister Postboks 2083 Vika 0125 OSLO
Mental Helse Postboks 298 Sentrum 3701 SKIEN
Norges Astma- og Allergiforbund Postboks 2603 St.Hanshaugen 0131 OSLO
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening Postboks 99 Sentrum 0101 OSLO
Norges Døveforbund Grensen 9 0159 OSLO
Norges Diabetesforbund Postboks 6442  0605OSLO
Norges Handikapforbund Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO
Norsk Epilepsiforbund Karl Johans gate 7 0154 OSLO
Norsk Forbund for Utviklingshemmede(NFU) Postboks 8954 Youngstorget 0028 OSLO
Norsk Leddgiktforbund Postboks 101 Meny 1476 RASTA
Norsk Pensjonistforbund Lilletorget 1 0184 OSLO
Norsk Revmatikerforbund Postboks 2653 Solli 0203 OSLO
Norsk Tjenestemannslag NTL Møllerg. 10 0179 OSLO
NTL Nav, Arbeids- og Velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs Plass 0130 OSLO
NTL-Skatt Youngs g. 11 0181OSLO
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) Postboks 5250 Majorstuen  0303 OSLO
Praksiseierforeningen c/o Sandviken Tannlegesenter Sandviksveien 110 5035 BERGEN
Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO
Skatteetatens Landsforbund Lakkeg. 3 0187 OSLO
Skattebetalerforeningen Postboks 213 Sentrum 0103 OSLO
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede Postboks 8113 Dep 0032 OSLO
TMD-foreningen Ryenbergveien 73 B 0677 OSLO
Unge funksjonshemmede Postboks 4568 Nydalen 0404 OSLO
Unio- hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede Stortingsgaten 2 0158 OSLO