Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser:

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Banklovkommisjonen
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Bergen
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Oslo
Det juridiske Fakultet, Universitetet i Tromsø
Finansmarkedsfondet
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Handelshøyskolen BI
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norsk Investorforum
Norske Finansanalytikeres Forening
Oslo Børs
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM