Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Brønnøysundregistrene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Hovedorganisasjonen Virke
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norsk olje og gass
Norsk Regnskapsstiftelse
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Skattedirektoratet
Statistisk sentralbyrå
ØKOKRIM