Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
AktuarKonsulenters Forum
Banklovkommisjonen
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Finansnæringens Fellesorganisasjon
Finanstilsynet
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Bank
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Pensjonskasseforeningen
Skattedirektoratet
Skatterevisorenes Forening
Sparebankforeningen i Norge
Statistisk sentralbyrå