Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Nærings- og handelsdepartementet

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Finanstilsynet

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Bank

Norges Rederiforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforum
Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Norges Fondsmeglerforbund

Norske Finansanalytikeres Forening

Finansieringsselskapenes Forening/Servicekontor

Verdipapirfondenes forening

Oslo Børs ASA

Verdipapirsentralen(VPS) ASA