Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Miljøverndepartementet
Næring- og handelsdepartementet
Utenriksdepartementet
Avfall Norge
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Hovedorganisasjonen Virke
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norsk Industri
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS