Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA)

Finans Norge (FNO)

Handelshøyskolen BI

Hovedorganisasjonen Virke

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Handelshøyskole

Norges kommunerevisorforbund

Norsk Eiendom

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Regjeringsadvokaten

Sivilombudsmannen

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Statistisk sentralbyrå

Storbedriftenes skatteforum

Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet

Universitetet i Oslo, Det juridiske fakultet

Universitetet i Tromsø, Det juridiske fakultet

ØKOKRIM