Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Kommunal- og regionaldepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Distriktenes energiforening (Defo)
Energi Norge
KS
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)
Samarbeidende kraftfylker
Skattedirektoratet
Småkraftforeninga