Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Alle departementene
Aksjonærforeningen i Norge
Changemaker
Deloitte
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
E&Y
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Handelshøyskolen BI
Norsk Hydro ASA
Kirkens Nødhjelp
KLP
KPMG
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Bergindustri
Norsk Kapitalforvalterforening
Norsk olje og gass
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Publish What You Pay Norway
PWC
Skattedirektoratet
Statoil ASA
Storebrand ASA
Tax Justice Network - Norge
Transparency International Norge
Yara International ASA
YS
ØKOKRIM