Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Fiskeri- og kystdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Landsorganisasjonen i Norge

Fraktfartøyenes Rederiforening

Maritimt forum

Norges Rederiforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattedirektoratet