Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Nærings- og handelsdepartementet

Olje- og energidepartementet

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Rederiforbund

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor