Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Arbeidsdepartementet

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet

Nærings- og handelsdepartementet

Utenriksdepartementet

Akademikerne

Bedriftsforbundet

Den Norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Finans Norge (FNO)

Hovedorganisasjonen Virke

Landsorganisasjonen i Norge

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Rederiforbund

Norsk Øko-Forum (NØF)

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet

Storbedriftenes skatteforumStatoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS