Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Fiskeri- og kystdepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Energi Norge
Finans Norge
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Imarex Nos ASA
Konkurransetilsynet
Landsorganisasjonen i Norge
Nasdaq OMX Oslo ASA
Nordic Association of Electricity Traders (NAET)
Nordisk Energimeglerforbund (NEBA)
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Rederiforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
NOS Clearing ASA
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oljeindustriens Landsforening
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Skattedirektoratet
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Verdipapirfondenes Forening