Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Den Norske Advokatforening
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Justis- og beredskapsdepartementet
Nærings- og handelsdepartementet
Olje- og energidepartementet
Brønnøysundregistrene
Datatilsynet
Den norske Revisorforening
Finans Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finanstilsynet
Folketrygdfondet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Handelshøyskolen BI
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Bank
Norges Fondsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norsk Tillitsmann ASA
Norske Finansanalytikeres Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs ASA
Oslo Clearing ASA
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirsentralen
ØKOKRIM