Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Helse- og omsorgsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Utenriksdepartementet
Apotekforeningen
Bedriftsforbundet
De regionale helseforetakene
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Farmasiforbundet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Hovedorganisasjonen Virke
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges farmaceutiske forening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Statens legemiddelverk
Unio, hovedorg. for universitets- og høyskoleutdannede
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund YS