Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Alle departementene
Den Norske Aktuarforening
Den norske Revisorforening
Eiendomsmeglerforetakenes Forening
Finans Norge
Finansieringsselskapenes Forening
Finanstilsynet
Havtrygd Gjensidig Forsikring
Lotteri- og stiftelsestilsynet
Nasdaq OMX Oslo ASA
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Interne Revisorers Forening (NIRF)
Norges Kommunerevisorforbund
Norges Takseringsforbund
Norsk Kapitalforvalterforening
Norske Finansanalytikeres Forening
Norske Forsikringsmegleres Forening
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
NOS Clearing ASA
Oslo Børs
Oslo Clearing ASA
Pensjonskasseforeningen
Sparebankforeningen i Norge
Sparebankstiftelsene
The Nordic Association of Marine Insurers (Cefor)
Verdipapirfondenes Forening
Verdipapirforetakenes Forbund
Verdipapirsentralen