Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Alle departementene
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Brønnøysundregistrene
Coop Norge SA
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Direktoratet for økonomistyring
Energi Norge
Finansforbundet
Finansieringsselskapenes forening
Finans Norge
Finanstilsynet
Handelshøyskolen BI
Handelshøyskolen i Bodø
Hovedorganisasjonen Virke
Huseiernes Landsforbund
Konkurransetilsynet
KS
Landsorganisasjonen i Norge
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norsk RegnskapsStiftelse
Norges Bank
Norges Bondelag
Norges Eiendomsmeglerforbund
Norges Handelshøyskole
Norges Interne Revisorers Forening
Norges Kommunerevisorforening
Norges Skogeierforbund
Norsk Bedriftsforbund
Norsk Landbrukssamvirke
Norsk olje og gass
Norsk Øko-Forum
Norske Boligbyggelags Landsforbund
Norske Kredittopplysningsbyråers Forening
Næringslivets Hovedorganisasjon
Oslo Børs
Riksrevisjonen
Skattebetalerforeningen
Småbedriftsforbundet
Statens Innkrevingssentral
Statistisk sentralbyrå
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
ØKOKRIM