Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Nærings- og fiskeridepartementet
Olje- og energidepartementet
Bedriftsforbundet
Den Norske Advokatforening
Den norske Revisorforening
Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening
Norges Rederiforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Skattebetalerforeningen
Skattedirektoratet
Storbedriftenes skatteforum Statoil ASA v/Anne-Ma Tostrup Smith, juridisk kontor