Høringsinstanser

Høringsinstansene

 

Justis- og beredskapsdepartementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Den norske Advokatforening

Den norske Revisorforening

Hovedorganisasjonen Virke

Husbanken

Huseiernes Landsforbund

Husleietvistutvalget

Finanstilsynet

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Frittstående Boligforvalteres Interesseorganisasjon (FBIO)

Juss-Buss

Konkurransetilsynet

KS

Landsorganisasjonen i Norge

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL)

Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening

Norges Eiendomsmeglerforbund

Norges Huseierforbund

Norsk Eiendom

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

OBOS

Skattebetalerforeningen

Skattedirektoratet