Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

10 Reise mellom hjem...

10 Reise mellom hjem og arbeidssted

Etter gjeldende regler gis skattyter fradrag for reise mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreise) med den del av samlet beregnet reisebeløp som overstiger 8 500 kroner i løpet av inntektsåret. Det foreslås at denne nedre beløpsgrensen justeres med angitt lønnsvekst, dvs. at den økes til 8 800 kroner. Forslaget er nærmere omtalt i St.prp. nr. 1 (2000-2001) Skatte-, avgifts- og tollvedtak.

Det vises til forslag til endring i skatteloven § 6-44 første ledd. Endringen får virkning fra og med inntektsåret 2001.

Til toppen