19 Omtale av skattlegging...

19 Omtale av skattlegging av opsjoner i arbeidsforhold