Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til lov om endring...

Forslag til lov om endring i lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver

I lov 19. juni 1964 nr. 14 om avgift på arv og visse gaver gjøres følgende endring:

I

§ 11 A første ledd første punktum og nytt annet punktum skal lyde:

Verdien av ikke-børsnoterte aksjer settes til 30 pst. av aksjenes forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi slik denne fastsettes etter skatteloven § 4-12 annet ledd. Ved formuesfastsettelsen medregnes eiendeler som er fritatt etter skatteloven § 4-2 annet ledd.

Nåværende annet og tredje punktum blir tredje og fjerde punktum.

II

Endringen under I trer i kraft fra og med inntektsåret 2001.

Til toppen