Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag til lov om endring...

Forslag til lov om endring i lov 17. desember 1999 nr. 94 om endringer i lov 14. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

I lov 17. desember 1999 nr. 94 gjøres følgende endring:

Romertall V tredje punktum skal lyde:

Endringen under III trer i kraft til den tid Kongen bestemmer.

Til toppen