Budsjett 2001

Budsjett 2001

Alle budsjettdokumentene for 2001 er samlet i denne oversikten. Dokumentene er samlet under tre overskrifter: Revidert nasjonalbudsjett 2001, Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2001 og øvrige budsjettdokumenter.

Nederst på denne siden ligger det en kort linkintHoveddelVeiledningveiledning i bruken av internettversjonene av budsjettdokumentene.

Revidert nasjonalbudsjett 2001

Revidert nasjonalbudsjett 2001 ble lagt fram 11. mai 2001. Alle budsjettdokumentene er samlet i denne oversikten. Stortingsmeldingen om Revidert nasjonalbudsjett inneholder hovedtall for norsk økonomi og Regjeringens syn på gjennomføring av den økonomiske politikken. Stortingsproposisjonen om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer på statsbudsjettet gir en nærmere omtale av de forslagene Regjeringen legger fram, samt en oversikt over budsjettendringene hittil i år.

Følgende dokumenter er lagt ut:

 • linkdoc121307#docRevidert nasjonalbudsjett 2001, St.meld. nr. 2 (2000-2001)
 • linkurlhttp://odin.dep.no/fin/rnb2001/publ/rnbtbb/rnbtbb.html#url_blankTallene bak figurene i budsjettet (Excel og HTML-format)
 • linkdoc121853#docTilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001, St.prp. nr. 84 (2000 - 2001)
 • linkdoc120476#docOm lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen, Ot.prp. nr. 94 (2000-2001)
 • linkurlhttp://odin.dep.no/fin/rnb2001/publ/rnbfp/rnbfp.htm#url_blankFinansdepartementets pressemeldinger
 • linkurlhttp://odin.dep.no/fin/rnb2001/publ/rnblp/rnblp.pdf#url_blankLysark til bruk under presentasjonen (PDF-format)

Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2001

Budsjettdokumentene nedenfor ble lagt fram av Stoltenberg-regjeringen 4. oktober 2000. Stortingsmeldingen om nasjonalbudsjettet inneholder hovedtall for norsk økonomi og Regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken. Stortingsproposisjonen om statsbudsjettet ("Gul bok") gir en nærmere omtale av de forslagene som Regjeringen legger fram for Stortinget. Stortingsproposisjonen om skatte-, avgifts- og tollvedtak gir en nærmere omtale av forslagene til skatter og avgifter, mens lovproposisjonen om skatteopplegget inneholder lovendringsforslag. I tillegg til disse fire hoveddokumentene har hvert departement en stortingsproposisjon for sitt eget fagområde.

Følgende dokumenter er lagt ut:

 • linkurl/fin/norsk/publ/stmeld/006001-040006/index-dok000-b-n-a.html_blank Nasjonalbudsjettet 2001
  St.meld. nr. 1 (2000-2001)
 • linkurl/fin/norsk/publ/stprp/006001-030004/index-dok000-b-n-a.html_blank Statsbudsjettet for 2001 ("Gul bok")
  St.prp. nr. 1 (2000-2001)
 • Budsjettavtalen mellom Arbeiderpartiet og sentrumspartiene finner du linkdoc116555#docher
 • Lommebudsjettet i pdf finnes her
 • linkurl/fin/norsk/publ/otprp/006001-050009/index-dok000-b-n-a.html_blank Skatte- og avgiftsopplegget 2001 - Lovendringer
  Ot.prp. nr. 1 (2000-2001)
 • linkdoc114035#docSkatte-, avgifts og tollvedtak 2001
  St.prp. nr. 1 (2000-2001)
 • linkurl/fin/norsk/publ/stprp/006001-030005/index-dok000-b-n-a.html_blank Finansdepartementets fagproposisjon
  St.prp. nr. 1 (2000-2001)
 • linkdoc112722#docRettebrevet
  Trykkfeil i Nasjonalbudsjettet 2001.
 • linkdoc115456#docStortingets skatte-, avgifts- og tollvedtak for budsjetterminen 2001

Øvrige dokumenter:

 • linkurlhttp://odin.dep.no/bud2001/lysark.pdf#url_blankLysark fra statsrådens pressekonferanse 4. oktober 2000 (PDF-format)
 • linkurlhttp://odin.dep.no/bud2001/prm/fin/#url_blankFinansdepartementets pressemeldinger
  Liste over Finansdepartementets pressemeldinger i forbindelse med budsjettene for 2001
 • linkurlhttp://odin.dep.no/bud2001/prm/hefte/#url_blankPressehefte fra fagdepartementene
  En hovedmelding fra hvert departement
 • linkurlhttp://odin.dep.no/bud2001/sb/kort/#url_blankKortversjon av Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet 2001
 • linkurlhttp://odin.dep.no/bud2001/tale.html#url_blankFinanstalen
 • linkurlhttp://odin.dep.no/bud2001/tall/#url_blankTallene bak figurene i Nasjonalbudsjettet 2001

Om internettversjonene av budsjettdokumentene

Budsjettdokumentene på denne siden er lagt ut i HTML-format og/eller i PDF-format.

HTML-filene egner seg godt for å få rask oversikt over dokumentet, gir god lesing av utvalgte deler på skjerm, og har omfattende innholdsfortegnelser med pekere til de enkelte deler av dokumentet. For å få størst mulig skjermflate tilgjengelig kan du velge "Fullt vindu" på menylinjen øverst til høyre på skjermen. Det er fullt mulig å ta utskrift av HTML-filene, men utskriften vil avvike en god del fra originaldokumentene.

PDF-filene ( Portable Document Format) kan leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat, som fritt kan lastes ned fra internett. Acrobat gir svært gode utskriftsmuligheter, og brukbar lesbarhet på skjerm, med gjengivelse svært lik originaldokumentet. PDF-filene er utstyrt med et begrenset antall pekere til de enkelte deler av dokumentet. Hvis du skal lese større tekstmengder er utskrifter fra Acrobat å anbefale dersom du ikke har tilgang til de trykte dokumentene.

Dersom du har Acrobat Reader installert, kan du enten klikke på pekeren til en PDF-fil for å få opp filen direkte i din nettleser, eller du kan "høyreklikke" på lenken og lagre filen på din egen maskin for senere lesing og utskrift. Hvis du mangler programmet "Acrobat Reader", kan du trykke på lenken nedenfor.

linkurlhttp://www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html_blank

Til toppen