Budsjetter

Budsjetter

Her ligger statsbudsjettene og nasjonalbudsjettene for de enkelte år. Under hvert budsjettår finnes statsbudsjettet i sin helhet med de enkelte bevilgninger fordelt på kapitler og poster. I tillegg vil det bl.a. for hvert år ligge informasjon om hovedtall, kortversjoner, pressestoff og budsjettendringer i løpet av året.

Nederst finnes bakgrunnsinformasjon om statsbudsjettet som styringsredskap, budsjettets oppbygning, hovedprinsippene for statsbudsjettet, budsjettkalender, budsjettets inndeling, rundskriv, budsjettreglement mv.

Stortingsmeldingen om nasjonalbudsjettet inneholder oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og Regjeringens syn på gjennomføringen av den økonomiske politikken. Stortingsproposisjonen om statsbudsjettet ("Gul bok") gir en nærmere omtale av de forslagene som Regjeringen legger fram for Stortinget. Statsbudsjettet og Nasjonalbudsjettet legges fram for Stortinget i oktober hvert år. Stortingsproposisjonen om skatte-, avgifts- og tollvedtak gir en nærmere omtale av forslagene til skatter og avgifter, mens lovproposisjonen om skatteopplegget inneholder lovendringsforslag.

Stortingsmeldingen om Revidert nasjonalbudsjett inneholder oppdaterte hovedtall for norsk økonomi og Regjeringens syn på gjennomføring av den økonomiske politikken. Revidert nasjonalbudsjett legges fram i mai.

Om internettversjonene av budsjettdokumentene

Budsjettdokumentene på denne siden er lagt ut i HTML-format og/eller i PDF-format.

HTML-filene egner seg godt for å få rask oversikt over dokumentet, gir god lesing av utvalgte deler på skjerm, og har omfattende innholdsfortegnelser med pekere til de enkelte deler av dokumentet. For å få størst mulig skjermflate tilgjengelig kan du velge "Fullt vindu" på menylinjen øverst til høyre på skjermen. Det er fullt mulig å ta utskrift av HTML-filene, men utskriften vil avvike en god del fra originaldokumentene.

PDF-filene kan leses ved hjelp av programmet Adobe Acrobat, som fritt kan lastes ned fra internett. Acrobat gir svært gode utskriftsmuligheter, og brukbar lesbarhet på skjerm, med gjengivelse svært lik originaldokumentet. PDF-filene er utstyrt med et begrenset antall pekere til de enkelte deler av dokumentet. Hvis du skal lese større tekstmengder er utskrifter fra Acrobat å anbefale dersom du ikke har tilgang til de trykte dokumentene.

Dersom du har Acrobat Reader installert, kan du enten klikke på pekeren til en PDF-fil for å få opp filen direkte i din nettleser, eller du kan "høyreklikke" på lenken og lagre filen på din egen maskin for senere lesing og utskrift. Hvis du mangler programmet "Acrobat Reader", kan du trykke på lenken nedenfor.

Til toppen