FIN - Statsbudsjettet 2016

Tilleggsproposisjonen

Pressemeldinger:

 ___________________

Statsbudsjettet

 

 

Nett-TV

 

Pressemeldinger:

Faktaark:

Norges første statsbudsjett
I år er det 200 år siden finansminister Wedel Jarlsberg la fram det første forslag til statsbudsjett for den nye nasjonen Norge. Forslaget var for årene 1816, 1817 og 1818 og ble behandlet i statsråd 27. november 1815.

Finansdepartementet markerer 200-års jubileet med å å gi ut budsjettet i to versjoner, en transkribert utgave fra Stortingstidende fra 1822 og en versjon i moderne språkform, tilrettelagt av Bente Engelsen. Her vil du også se faksimiler av det håndskrevne originaldokument. I tillegg presenteres også originaldokumentet.

Forfatter Karsten Alnæs har skrevet en dybdeartikkel som setter Norges første statsbudsjett inn i sin historiske samtid, og på denne siden finner du også hans Aftenposten-kronikk om samme tema.

Finansdepartementets pressetelefon: 22 24 44 11 / 911 42 059
(bemannet kl. 08.00 - 15.45)
E-post: presse@fin.dep.no