Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgjevar:

Akademikerne

Arcus AS Oslo

Baker- og konditorbransjens landsforening

Bama Gruppen A/S - Oslo

Bellona

Bioteknologinemda

Bransjeforeningen for storkjøkkenleverandører

Bransjerådet for naturmidler

Bryggeri og mineralvannindustris forening

Cermaq ASA

COOP Norge Import

Dagligvareleverandørenes Forening

De Norske Hermetikkfabrikkers Landsforening

Debio

Den Norske Emballasjeforeningen

Den Norske Veterinærforening

Denofa A/S

Diplom-Is AS

Direktoratet for arbeidstilsynet

Direktoratet for naturforvaltning

Emballasjekonvensjonens Styre, Nbl

FHL fiskemel

FHL havbruk

FHL industri og eksport Bergen

FHL industri og eksport Bergen

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening

Fiskeridepartementet

Fiskeridirektoratet Region Hordaland

Fjørfebransjens Landsforening Oslo

Fon,

Forbrukerombudet

Forbrukerrådet

Gartnerhallen A/L

Helsedepartementet

Helsekostbransjens Detaljistforbund

Honningsentralen

Import- og eksportagenters forening

Kjøleleverandørenes Landsforening

Kjøttbransjens landsforbund

Kjøttindustriens Fellesforening

Kommunal- og regionaldepartementet

Kommunenes Sentralforbund

Konservesfabrikkenes Landsforening

Konservesfabrikkenes Servicekontor

Landbrukssamvirkets Felleskontor

Landsforening, Norske Iskremfabrikkers

Landsorganisasjonen i Norge

Legemiddelindustriforeningen

Lilleborg AS Divisjon Storforbrukere

Margarinindustriens Bransjeforening

Matforsk

Matmerk

Miljø- og levnedsmiddelstyrelsen

Miljøverndepartementet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Norges birøkterlag

Norges Bondelag Oslo

Norges colonialgrossisters forbund

Norges Diabetesforbund

Norges fiskarlag

Norges Fiskehandlerforbund

Norges Forskningsråd

Norges frukt og grønnsakgrossisters forbund

Norges Ingeniørorganisasjon

Norges kvinne- og familieforbund

Norges landbrukshøgskole

Norges Naturvernforbund

Norges Skogeierforbund

Norges Småkvalfangarlag

Norges veterinærhøgskole

Norsk Allmennstandardisering

Norsk bonde- og småbrukarlag

Norsk Fryseriforening

Norsk Gardsmat

Norsk Gardsost

Norsk Gartnerforbund

Norsk Kjøttsamvirke

Norsk Kjøttsamvirke/Gilde Norge Ans

Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund

Norske Iskremfabrikkers landsforening

Norske Maritime Leverandører

Norske næringsmiddelteknologers forening

Norske Potetindustrier AS Gjøvik

Norske Reindriftsamers Landsforbund

Norske Sjokoladefabrikkers Forening

Norske Sjømatbedrifters Landsforening

Norvar - Norsk vann- og avløpsforening

Nærings- og handelsdepartementet

Næringslivets Hovedorganisasjon

Næringsmiddelbedriftenes landsforening

Næringsmiddelbedriftenes landsforening

Næringsmiddelindustriens leverandørforening, v/ABC

Næringsmiddelinspektørenes forening

Oikos - økologisk landslag

Potetpakkerienes Landsforbund

Prior Norge

Private Reinsdyrslakteriers Landsforening

Produsentforeningen

Prosessindustriens Landsforening

Q-meieriene

Reiselivsbedriftenes landsforening

Rotnes, Bente

Service og dagligvare, Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon

Sfk Norge AS

Sildemelfabrikkenes landsforening

SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond)

Solbakken, Terje

Sosial- og helsedirektoratet, Avd. for ernæring

Statens Dyrehelsetilsyn

Statens Forurensningstilsyn

Statens Helsetilsyn

Statens landbrukstilsyn

Statens Legemiddelverk

Synnøve Finden ASA

Tine Norske Meierier Senter for forskning og utvikling Oslo

Tkvdn C/O Matforsk

Toll- og avgiftsdirektoratet

Unil A/L

Universitetet i Bergen

Universitetet i Oslo, Institutt for ernæringsforskning

Universitetet i Tromsø, Det Medisinske Fakultet

Utenriksdepartementet

Veterinærinstituttet

Vinmonopolet A/S

Willumsen, Birger

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund