Høringsinstanser

Departementene
Bransjerådet for Naturmidler
Den norske legeforening
Den norske tannlegeforening
Farmasiforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Helsekostbransjens Detaljistforbund
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Konkurransetilsynet
Kosmetikkleverandørenes forening
Legemiddelindustriforeningen
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk forening for ernæringsfysiologer
Norsk forening for helhetsmedisin
Norsk register for naturmidler (NONA)
Norske Colonialgrossisters forening
Norske terapeuters hovedorganisasjon
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Toll- og avgiftsdirektoratet
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for ernæringsforskning
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet
Universitetet i Tromsø, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet
Vitenskapskomiteen for mattrygghet