Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

Bioteknologinemnda
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Næringslivets hovedorganisasjon
Riksadvokaten
Samferdselsdepartementet
Sykehuset Buskerud HF
Forsvarsdepartementet
Statens råd for funksjonshemmede
Risør kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Sørlandet sykehus HF
Stord kommune
Suldal kommune
Miljøverndepartementet
Nøtterøy kommune m/ vedlegg
Finnøy kommune
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon
Den norske tannlegeforening
Fylkesmannen i Vestfold
Lierne kommune
Troms fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Forbrukerrådet m/ vedlegg
Eigersund kommune m/ vedlegg
Larvik kommune m/ vedlegg
Klepp kommune m/ vedlegg
Utenriksdepartementet
Ressurssenter for omstilling i kommunene
Samisk høgskole
Alta kommune
Vestfold fylkeskommune
Universitetet i Tromsø
Oppegård kommune m/ vedlegg
Nærings- og handelsdepartementet
Lier kommune m/ vedlegg
Eidsvoll kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Skaun kommune m/ vedlegg
Bærum kommune
Justis- og politidepartementet
Fagforbundet
Aust-Agder fylkeskommune
Spydeberg kommune m/ vedlegg
Os kommune m/ vedlegg
Gjesdal kommune m/ vedlegg
Stranda kommune m/ vedlegg
Giske kommune
Horten kommune
Universitetet i Bergen m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Norsk Helse- og Sosiallederlag m/ vedlegg
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Sarpsborg kommune m/ vedlegg
Asker kommune
Østfold fylkeskommune
Norsk Sykepleierforbund
Enebakk kommune
Sør-Varanger kommune
Grong kommune m/ vedlegg
Sandefjord kommune m/ vedlegg
Lillesand kommune m/ vedlegg
Flora kommune m/ vedlegg
Kirkens Bymisjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Buskerud fylkeskommune
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Bardu kommune
Regjeringsadvokaten
Landbruks- og matdepartementet
Stavanger kommune m/ vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3
Høylandet kommune m/ vedlegg
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Likestillingsombudet
Andebu kommune m/ vedlegg
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk m/ vedlegg
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon m/ vedlegg
Norsk Fysioterapeutforbund m/ vedlegg som er hoveddokument
Kommunal- og regionaldepartementet
Audnedal kommune
Kliniske ernæringsfysiologers forening m/ vedlegg
Fylkesmannen i Troms
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Norsk Ergoterapeutforbund m/ vedlegg
Helse Sør RHF m/ vedlegg
Norges Forskningsråd
Kristiansand kommune
Fylkesmannen i Vest-Agder
Stokke kommune
Vestre Toten kommune
Stange kommune
Finansnæringens Hovedorganisasjon m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Den Norske Advokatforening
Høgskolen i Akershus m/ vedlegg
Nes kommune m/ vedlegg
Landsforeningen for trafikkskadde m/ vedlegg
Miljørettet helsevern i Indre Østfold IKS m/ vedlegg som er hoveddokument
Barne- og familiedepartementet
Fredrikstad kommune m/ vedlegg som er hoveddokument
Røros kommune m/ vedlegg
Datatilsynet
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Helsetilsynet i Oslo og Akershus
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Vestvågøy kommune
Universitets- og høgskolerådet
Norsk Kiropraktorforening
Ullevål universitetssykehus HF
Velferdsalliansen
Troms fylkeskommune m/ vedlegg
Høyskolen Diakonova
Landslaget for Offentlige Pensjonister
Gloppen kommune
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Bergen kommune
Helsetilsynet i Hordaland
Rusbehandling Midt-Norge HF
Drammen kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Landsgruppe av Helsesøstre
Forum for miljø og helse
Den norske Lægeforening m/ vedlegg
Høgskolen i Tromsø
Randaberg kommune m/ vedlegg
Moderniseringsdepartementet
Statens helsetilsyn
Utdanningsgruppenes Hovedorganisasjon
Norsk Ergoterapeutforbund
Fylkesmannen i Aust-Agder
Landsorganisasjonen i Norge
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Statens helsetilsyn
Tønsberg kommune
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Samnanger kommune m/ vedlegg
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag
Statens helsetilsyn
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Arbeids- og sosialdepartementet
Norsk Pensjonistforbund
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Telemark fylkeskommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Fyllkesmannen i Rogaland
Trøgstad kommune
Norsk Psykologforening
Aker universitetssykehus HF
Sosial- og helsedirektoratet
Barneombudet
Snåsa kommune m/ vedlegg
Røyrvik kommune
Norges Handikapforbund
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Hedmark
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Innherred samkommune m/ vedlegg
Fellesorganisasjonen for Barnevernspedagoger,
Sosionomer og Vernepleiere

Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Finnmark
Fylkesmannen i Buskerud
Rælingen kommune m/ vedlegg
Meråker kommune
Landsforeningen for Hjerte-og Lungesyke
Skedsmo kommune m/ vedlegg
Stord kommune
Steinkjer kommune
Statens seniorråd m/ vedlegg
Holmestrand kommune m/ vedlegg
Inderøy kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Namsos kommune m/ vedlegg
Ski kommune m/ vedlegg
Den Norske Kreftforening
Dommerforeningens utvalg for helse- og sosialrett
Ålesund kommune m/ vedlegg
Oslo kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Tromsø kommune m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Finansdepartementet m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Sandnes kommune m/ vedlegg
Nedre Eiker kommune m/ vedlegg
Lillesand kommune m/ vedlegg
Ålesund kommune m/ vedlegg
Stavanger kommune m/ vedlegg
Kristiansand kommune – helse- og sosialdirektøren m/ vedlegg
Skien kommune m/ vedlegg
Den norske Jordmorforening
Landsgruppe av Helsesøstre
Vest-Agder fylkeskommune
Fellesorganisasjonen for barnevernpedagoger, sosionomer og vernepleiereTil toppen