Høringsinstanser

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
Akademikernes Fellesorganisasjon
Arbeidernes Edruskapsforbund
AS Vinmonopolet
Bryggeri- og Mineralvannforeningen
Bryggeriagentenes Landsforening
Coop Norge
Datatilsynet
Departementene
Fagrådet innen Rusvernet i Norge
Forbrukerombudet
Handel og kontor i Norge
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet
IOGT i Norge
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Norges Colonialgrossisters Forbund
Norges Markedsføringsforbund
NorgesGruppen
Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk senter for rusfri miljøutvikling
Norske annonsørers forbund
Norske Avisers Landsforening
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Næringslivets Servicekontor for markedsrett
Politidirektoratet
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Reklamebyråforeningen
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens institutt for folkehelse
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Statens næringsmiddeltilsyn
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
Universitetet i Trondheim
Vin- og brennevinsleverandørenes Forening (VBF)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund
Liste med høringsinstansen, sorteres alfabetisk.