Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver:

Departementene
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Datatilsynet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Statens helsetilsyn
Mattilsynet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Toll- og avgiftsdirektoratet
Sosial- og helsedirektoratet
Landets fylkesmenn
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Statens institutt for rusmiddelforskning
Statistisk sentralbyrå
Norsk institutt for by- og regionforskning
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning
Landets universiteter
Handel og kontor
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Norges Colonialgrossistforbund
Norges Dagligvarehandels forbund
Norges Kooperative Landsforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk kommuneforbund
Kommunenes sentralforbund
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Reiselivsbedriftenes Landsforening
Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Lærerforbundet
Norges Ingeniørorganisasjon
Akademikerne