Høringsinstanser

Alliance UniChem AS
Apokjeden AS
Den Norske Jordmorforening
Den norske lægeforening
Farmasiforbundet
Forbrukerrådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Høgskolen i Akershus, Avdeling for sykepleierutdanning
Høgskolen i Bergen, Avdeling for helse- og sosialfag
Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling Helse- og sosialfag
Høgskolen i Telemark, Helse- og sosialfag
Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag
Kommunenes Sentralforbund
Konkurransetilsynet
Legemiddelindustriforeningen
Menighetssøsterhjemmets høgskole, Helsesøsterutdanningen
Nasjonalt folkehelseinstitutt (Folkehelseinstituttet)
Rikstrygdeverket
Norges Apotekerforening
Norges Farmaceutiske Forening
Norsk Industiforening for Generiske Legemidler (NIGeL)
Norsk Sykepleierforbund
Sintef Helse, avdeling for epidemiologisk forskning
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet
Universitetet i Oslo, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Oslo, Institutt for farmakoterapi
Universitetet i Stavanger, Helse- og sosialfag
Universitetet i Tromsø, Det medisinske fakultet
Universitetet i Tromsø, Farmasøytisk institutt
Universitetet i Trondheim, Det medisinske fakultet
Vitusapotek