Høringsinstanser

Anonyme narkomane
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Blå Kors i Norge
De regionale helseforetakene
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbundet Mot Rusgift
Frelsesarmeens sosialtjeneste
Fylkesmennene (Helse- og omsorgsdepartementet har bedt fylkesmennene om bistand med utsendelse av høringsbrevet til de private institusjoner og boliger med heldøgns omsorgstjeneste som omfattes av forslaget og som embetene kjenner til.)
Helse- og sosialombudet i Oslo
Justis- og politidepartementet
Kirkens Bymisjon
Kommunal- og regionaldepartementet
Kompetansesentrene for rusmiddelspørsmål
Kultur- og kirkedepartementet
Landsforbundet mot Stoffmisbruk
Moderniseringsdepartementet
Norsk Helse- og sosiallederlag
Norsk Pensjonistforbund
Riksrevisjonen
Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens seniorråd
Stiftelsen Pinsevennenes evangeliesenter
Sysselmannen på Svalbard