Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

Høringsuttalelsene legges ut fortløpende. Dokumentene finnes i PDF- format

Politiet - Søndre Buskerud politidistrikt (23.06.05) Ingen merknader

Miljøverndepartementet (14.07.05) Ingen merknader

Fiskeri- og kystdepartementet (18.08.05) Ingen merknader

Nærings- og handelsdepartementet (22.08.05) Ingen merknader

Nannestad kommune (26.08.05)

Høgskolen i Akershus (26.08.05)

Norsk Presseforbund (02.09.05) Ingen merknader

Norges Forskningsråd (05.09.05)

Datatilsynet (06.09.05) Ingen merknader

Johannessen Jarle, Driftsansvarlig PPT, Helse Bergen (08.09.05)

Moderniseringsdepartementet (12.09.05) Ingen merknader

Regjeringsadvokaten (12.09.05)

Norsk Sykepleierforbund(09.09.05)

Trondheim tingrett (07.09.05)

Kontrollkommisjonene for sykehusene Østmarka, Haukåsen og Levanger (07.09.05)

Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (13.09.05)

St Olavs Hospital HF (14.09.05)

Diakonissehjemmets Høgskole (14.09.05)

Psykiatrien i Vestfold (14.09.05)

Kirkens Bymisjon Oslo (09.09.05)

Norsk forening for barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner (14.09.05)

Yrkesorganisasjonenes Sentral (15.09.05)

Helsetilsynet i Telemark (14.09.05)

WSO Landsforeningen (15.09.05)

Universitetet i Oslo (16.09.05)

Helse Øst RHF (16.09.05)

Helse- og sosialombudet i Oslo (15.09.05)

Fagforbundet (16.09.05)

Utdannings- og forskningsdepartementet (16.0.9.05) Ingen merknader

Stavanger kommune (15.09.05)

Autismeforeningen i Norge (19.09.05)

Rusbehandling Midt-Norge (16.09.05)

Helsetilsynet i Aust-Agder (15.09.05)

Helsetilsynet i Sør-Trøndelag (14.09.05)

Norsk barne og ungdomspsykiatrisk forening (16.09.05)

Den norske lægeforening (16.09.05)

Landsforbundet mot stoffmisbruk (16.09.05)

Ullevål universitetssykehus (16.09.05)

Organisasjonen Voksne for Barn (19.09.05)

Aurora Støtteforening (16.09.05)

Helse Øst RHF (15.09.05)

Den Norske Advokatforening (16.09.05)

Norsk Helse- og Sosiallederlag (19.09.05)

Utenriksdepartementet (13-09.05)

Barne- og familiedepartementet (19.09.05)

Politidirektoratet (15.09.05)

Arbeidsgiverforeningen NAVO (19.09.05) Ingen merknader

Helsetilsynet i Møre og Romsdal (19.09.05)

Holmestrand kommune (16.09.05)

Norsk Psykologforening (15.09.05)

Mental Helse Norge (16.09.05)

Sosial- og helsedirektoratet (16.09.05)

Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri (20.09.05)

Tromsø kommune (20.09.05)

Fylkesmannen i Vestfold (19.09.05)

Universitetet i Tromsø (19.09.05)

Statens helsetilsyn (20.09.05)

Fagrådet innen rusfeltet i Norge (20.09.05)

Fylkesmannen i Rogaland (16.09.05)

Fylkesmannen i Nordland (16.09.05)

Rådet for psykisk helse (20.09.05)

Kliniske ernæringsfysiologers forening (21.09.05)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (16.09.05) Ingen merknader

Til toppen