Høringsinstanser

Akademikerne
Ambulansehelsetjenesten KFO
Arbeidsgiverforeningen NAVO
Axess sykehus og spesialistklinikk AS
Barneombudet
Barne-og ungdomsorganisasjoner
Barnevernsinstitusjoner
Barnevernets kompetansesentre
Barne-,ungdoms-og familieetaten
Barne-,ungdoms-og familiedirektoratet
Cerebral Parese-foreningen
Colosseumklinikken AS
Datatilsynet
Den Norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Den Norske Jordmorforening
Den Norske Kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Det Norske Diakonforbund
Drammen private sykehus
EEG-Laboratoriet AS
Fagforbundet
Famileterapi Instituttet
Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere
Fosterhjemssentralene
Foreningen for hjertesyke barn
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS
Fylkesnemnder for sosiale saker
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Gynlab AS
Helsetjenestens Lederforbund
Helsetilsynet i fylkene
Koordineringsutvalget for psykiatriske ungdomsteam
KFO
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets helseforetak
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets høyskoler (m/sos.fagl. utdannelse)
Landets pasientombud
Landets universiteter
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Handikapforbund
Norges Juristforbund
Norges Kristelige Legeforening
Norges Optikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Forening for cystisk fibrose
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Pasientforening
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Radiografforbund
Norsk Revmatikerforbund
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Skolelederforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag (NTL)
Norsk Tourette Forening
Norsk Thyreoideaforbund
Norsk Vernepleierforbund
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Organisasjonen Voksne for Barn
Omnia ASA
Private helseinstitusjoners landsforbund (PHL)
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Riksrevisjonen
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rådet for psykisk helse
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Sosial- og helsedirektoratet
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statstjenestemannsforbundet
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Støtteforeningen for Kreftsyke Barn
Stiftelsen Støttecenter mot Incest – Oslo
Utdanningsforbundet
Volvat Medisinske Senter AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening