Høringsinstanser

 • Landets kommuner
 • Landets fylkesmenn
 • Departementene
 • Grossister med bevilling etter alkoholloven kapittel 3A
 • Tilvirkere med bevilling etter alkoholloven kapittel 6
 • Mellommenn, jf. alkoholloven § 1-13
 • Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan
 • Akademikernes Fellesorganisasjon
 • Arbeidernes Edruskapsforbund
 • AS Vinmonopolet
 • Bryggeri- og mineralvannforeningen
 • Bryggeriagentenes Landsforening
 • Coop Norge
 • Datatilsynet
 • Det Norske Totalavholdsselskap (DNT)
 • Fagrådet innen Rusvernet i Norge
 • Forbrukerombudet
 • Foreningen Bedre Uteliv
 • Handel og kontor i Norge
 • Handelens Ølsalgsråd (HØR)
 • Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
 • Hotell- og Restaurantarbeiderforbundet (HRAF)
 • IOGT i Norge
 • Konkurransetilsynet
 • KS
 • Landsorganisasjonen i Norge (LO)
 • Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI)
 • Norges Colonialgrossisters Forbund (NCF)
 • Norges Markedsføringsforbund
 • Norges teknisk- naturvitenskapelige universitet (NTNU)
 • NorgesGruppen
 • Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)
 • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA)
 • Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
 • Norsk senter for rusfri miljøutvikling
 • Norske annonsørers forbund
 • Norske Avisers Landsforening
 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
 • Næringslivets servicekontor for markedsrett
 • Politidirektoratet
 • Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
 • Reklamebyråforeningen
 • Rådet for fagopplæring i arbeidslivet
 • Skattedirektoratet
 • Sosial- og helsedirektoratet
 • Statens helsetilsyn
 • Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
 • Statens næringsmiddeltilsyn
 • Statistisk sentralbyrå
 • Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF)
 • Stortingets ombudsmann for forvaltningen
 • Sysselmannen på Svalbard
 • Toll- og avgiftsdirektoratet
 • Universitetet i Bergen
 • Universitetet i Oslo
 • Universitetet i Stavanger
 • Universitetet i Tromsø
 • Vin- og brennevinsleverandørenes forening (VBF)
  • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

Forslag om endringer i alkohollovens forskrifter mv.