Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Helseforetak

Regionale helseforetak

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Steriliseringsnemndene v/ fylkesmennene

Steriliseringsrådet