Høringsinstanser

Helseforetak

Regionale helseforetak

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Steriliseringsnemndene v/ fylkesmennene

Steriliseringsrådet