Høringsinstanser

Mattilsynet

Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sosial- og helsedirektoratet

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk

Statens strålevern

Fylkesmennene

De fem regionale helseforetakene

KS

Bergen kommune

Bodø kommune

Kristiansand kommune

Oslo kommune

Sandefjord kommune

Sola kommune

Stjørdal kommune

Sør-Varanger kommune

Tromsø kommune

Ullensaker kommune