Høringsinstanser

Alliance apotekene
Apokjeden AS
Apotekene Vest
Apotekforeningen
Apotekgruppen
Apotekgruppen
Barne- og likestillingsdepartementet
Bransjerådet for naturmidler
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Ditt apotek AS
Farmasiforbundet
Finansdepartementet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon
Holtung AS
Justisdepartementet
Kommunal- og regionaldepartementet
Konkurransetilsynet
Kripos
Legemiddelgrossistforeningen
Legemiddelindustriforeningen
Legemiddelparallellimportørforeningen
Mattilsynet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
NMD GrossisthandelASA
Norsk Farmaceutiske Forening
Norsk Industriforening for Generiske Legemidler
Norske sykehusfarmasøyters forening
Nærings- og handelsdepartementet
Photocure ASA
Politidirektoratet
Politiembetsmennnenes Landsforening
Politiets Fellesforbund
Riksadvokaten
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Sykehusapotek Nord
Sykehusapotekene ANS
Sykehusapotekene Midt-Norge
Tamro Distribution AS
Toll- og avgiftsdirektoratet
Utenriksdepartementet
Vitusapotek AS