Akademikerne Apotekforeningen Arbeids- og velferdsdirektoratet Datatilsynet De regionale helseforetakene Den norske jord..." />   Akademikerne Apotekforeningen Arbeids- og velferdsdirektoratet Datatilsynet De regionale helseforetakene Den norske jord..." />

Høringsinstanser

Liste over høringsinstanser:

 

Akademikerne

Apotekforeningen

Arbeids- og velferdsdirektoratet

Datatilsynet

De regionale helseforetakene

Den norske jordmorforening

Den norske lægeforening

Den norske tannlegeforening

Folkehelseinstituttet

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Helsetilsynet i fylkene

KS

Kompetansesenteret for IT i helsesektoren - KITH

Landets fylkesmenn

Landets helseforetak

Landets kommuner

Norsk Fysioterapeutforbund

Norsk Helsenett

Norsk Kiropraktorforening

Norsk Manuellterapeutforening

Norsk Pasientforening

Norsk Psykologforening

Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund

Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon

Sosial- og helsedirektoratet

Statens autorisasjonskontor for helsepersonell

Statens helsepersonellnemnd

Statens helsetilsyn

Statens legemiddelverk