Høringsinstanser

Høringsinstanser

Ambulansehelsetjenesten KFO
Den norske jordmorforening
Den norske kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Departementene
Fagrådet for psykiatri
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Handels- og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helse- og sosialombudet i Oslo
Helsetilsynet i fylkene
Hørselshemmedes Landsforbund
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets fylkeskommuner
Landets kommuner
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke
Landsforening for trafikkskadd
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Landsforeningen for Huntingtons sykdom
Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte
Landsforeningen for Pårørende innen Psykiatri
Landsforeningen for trafikkskadd
Landsforeningen for utviklingshemmede og pårørende
Landsforeningen mot fordøyelsessykdommer
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nettverk for private helsevirksomheter
Norges Astma- og Allergiforbund
Norges Blindeforbund
Norges Diabetesforbund
Norges Døveforbund
Norges Fibromyalgi Forbund
Norges Handikapforbund
Norges Parkinsonforbund
Norges Røde Kors
Norsk Cøliakiforening
Norsk Epilepsiforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Kiropraktikerforening
Norsk Landsforening for laryngectomerte
Norsk Logopedlag (NLL)
Norsk ortopedisk forening
Norsk Pasientforening
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Psoriasis Forbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Revmatikerforbund
Norsk Sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsefortjenesteforening (NSH)
Norske rehabiliteringsinstitusjoner
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
Politidirektoratet
PRISY - Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Private helseinstitusjoners landsforbund (PHL)
Riksrevisjonen
Ryggforeningen i Norge
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Senter for sjeldne sykdommer og diagnosegrupper
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Stortingets ombudsmann for forvaltningen