Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Høringsuttalelser

Statens Strålevern (26.03.2007) Ingen merknader

Olje-og energidepartementet (27.03.2007) Ingen merknader

Kultur-og kirkedepartementet (26.03.2007) Ingen merknader

Samferdselsdepartementet (28.03.2007) Ingen merknader

Fiskeri- og kystdepartementet (30.03.2007) Ingen merknader 

Miljøverndepartementet (03.04.2007) Ingen merknader

Statens seniorråd (30.03.2007) Ingen merknader

Barne-og likestillingsdepartementet (16.04.2007) Ingen merknader 

Nærings-og handelsdepartementet (18.04.2007) Ingen merknader

Fylkesmannen i Oslo-og Akershus (17.04.2007) Ingen merknader

Norsk fysioterapeutforbund (25.04.2007) Ingenmerknader

Statens legemiddelverk (24.04.2007) Ingen merknader

Dispensasjons-og klagenemnda for behandling i utlandet (23.04.2007) Ingen merknader

Norsk Kiropraktorforening (25.04.2007)

Justis-og politidepartementet (26.04.007) Ingen merknader

Næringslivets hoverdorganisasjon (26.04.2007)

Sosial- og helsedirektoratet (18.04.2007)

Landbruks-og matdepartementet (27.04.2007) ingen merknader

Arbeids-og inkluderingsdepartementet (27.04.2007) Ingen merknader

Helse Nord RHF (17.04.2007)

Datatilsynet (27.04.2007)

Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten (26.04.2007)

Norges Farmaceutiske forening (30.04.2007) 

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (30.04.2007)

Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon (26.04.2007) 

Norsk tjenestemannslag (02.05.2007)

Fellesorganisasjonen (30.04.2007)

Statens Råd for funksjonshemmede (03.05.2007)

Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester (03.05.2007)

Kommunal-og regionaldepartementet (07.05.2007)

NAV- Arbeids- og velferdsdirektoratet (07.05.2007)

NITO (07.05.2007) 

Fornyings-og administrasjonsdepartementet (30.04.2007)

Bioteknologinemnda (02.05.2007) Ingen merknader

 

Til toppen