Høringsinstanser

Høringsinstanser
Akademikerne
Coop Norge
Dagligvareleverandørenes Forening
Datatilsynet
Den norske kreftforening
Den norske lægeforening
Den norske tannlegeforening
Det norske Radiumhospital
Departementene
Direktoratet for arbeidstilsynet
Elevorganisasjonen
Fagforbundet
Forbrukerombudet
Forbrukerrådet
Forelderutvalget for grunnskolen
Forsvarsstaben
Handel og kontor
Handels- og servicenæringens hovedorganisasjon (HSH)
Hotell- og restaurantarbeiderforbundet
Kommunenes sentralforbund
Konkurransetilsynet
Kreftregisteret
Landets fylkeskommuner
Landets fylkesmenn
Landets kommuner
Landets universiteter
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)
Landslaget mot tobakksskadene
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Landsrådet for norske barne- og ungdomsorganisasjoner
Lærerforbundet
Mattilsynet
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Norges Astma- og allergiforbund
Norges Colonialgrossisters forbund
Norges Dagligvarehandels forbund
Norges idrettsforbund og Olympiske komité
Norges Kvinne- og Familieforbund
Norges Røde Kors
Norsk institutt for by- og regionforskning
Norsk kommuneforbund
Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund
Norsk Pasientforening
Norsk Petroleumsinstitutt
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Reiselivsbedriftenes Landsforening (RBL)
Røykfritt Miljø Norge
Sivilombudsmannen
Statens legemiddelverk
Sosial- og helsedirektoratet
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus)
Statistisk sentralbyrå
Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning 
Sysselmannen på Svalbard
Tobakkindustriens felleskontor c/o Adv.firmaet Brækhus Dege ANS
Tobakksfritt
Toll- og avgiftsdirektoratet
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)