Høringsinstanser

Høringsinstanser:

Actis
AS Vinmonopolet
Barneombudet
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Datatilsynet
Departementene
Den norske legeforening
DHL Express
Fagrådet innen rusfeltet i Norge
Fed Ex
Forbrukerombudet
Handelens ølsalgsråd
Helsedirektoratet
Handels- og servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH)
Konkurransetilsynet
Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS)
Landets fylkesmenn/Sysselmannen på Svalbard
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Logistikk og transportindustriens Landsforening
Mattilsynet
Majortrans Flytteservice AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Colonialgrossisters forbund
Norske Vinklubbers forbund
Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
Pilsens venner
Politidirektoratet
Posten Norge BA
Post- og teletilsynet
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Små alkoholprodusenters forening
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Toll- og avgiftsdirektoratet
Tollregion Nord-Norge
Tollregion Vest-Norge
Tollregion Sør-Norge
Tollregion Midt-Norge
Tollregion Øst-Norge
Tollregion Oslo og Akershus
TNT Express
Transportbedriftenes Landsforening (TL)
Universitetet i Bergen
Universitetet i Oslo
Universitetet i Tromsø
UPS of Norway Inc.
Vin- og brennevinleverandørenes forening (VBF)
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)