Høringsinstanser

Akademikerne
Apotekforeningen
Aleris Helse
Barneombudet
Bergen Kirurgiske sykehus
Bergen Spine Center
Bioingeniørfaglig institutt (BFI), NITO
Blå Kors Norge
Colosseumklinikken - Allmennlegene
Datatilsynet
DELTA
Den Norske Advokatforening
Den Norske Jordmorforening
Den norske Kinesiologiforening
Den norske tannlegeforening
Den norske legeforening
Departementene
Det Norske Diakonforbund
Drammen private sykehus
EEG-Laboratoriet AS
Fagforbundet
Fellesorganisasjonen FO
Finansforbundet
Farmasi Forbundet
Finansnæringens Hovedorganisasjon
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinske laboratorium AS
Fylkesrådet for funksjonshemmede
Gynlab AS
Handels-og Servicenæringens Hovedorganisasjon
Helhetsterapiforbundet
Helsedirektoratet
Idrettsklinikken AS
IF skadeforsikring
Ishavsklinikken AS
Klinikk Stokkan, Trondheim
Klinikk Stokkan, Tromsø
Kliniske ernæringsfysiologers forening
Kommunenes Sentralforbund (KS)
Konkurransetilsynet
Landets distriktspsykiatriske sentra
Landets fylkesmenn / Sysselmannen på Svalbard
Landets regionale helseforetak
Landets pasientombud
Landsorganisasjonen i Norge (LO)
Legeforeningens forskningsinstitutt
Legemiddelindustriforeningen
Likestillings- diskrimineringsombudet
Medi 3 Molde AS
Medisinsk spesialistsenter AS
Mjøskirurgene
Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten
Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling
Nettverket for Private helsevirksomheter 
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Juristforbund
Norges kristelige legeforening
Norges Massasjeforbund NMF
Norges Optikerforbund
Norges Røde Kors
Norges Tannteknikerforbund
Norsk audiografforbund
Norsk Ergoterapeutforbund
Norsk Forbund for Utviklingshemmede
Norsk Fysioterapeutforbund
Norsk Gestaltterapeut forening 
Norsk Helse- og Sosiallederlag
Norsk Helsesekretærforbund
Norsk Immunsviktforening
Norsk Idrettsmedisinske Institutt
Norsk Kiropraktikerforening
Norsk Legeforening for Maharishi Ayur-Veda
Norsk Logopedlag
Norsk Manuellterapeutforening
Norsk OCD forening, ANANKE
Norsk Pasientforening
Norsk Pasientskadeerstatning (NPE)
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Presseforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Psykiatrisk Forening
Norsk Psykoanalytisk Institutt
Norsk Radiografforbund
Norsk Redaktørforening
Norsk senter for menneskerettigheter
Norsk Sykepleierforbund
Norsk sykehus- og helsetjenesteforening (NSH)
Norsk Tannpleierforening
Norsk Tjenestemannslag NTL
Norske forsikringsmegleres forening
Norske Fotterapeuters Forbund
Norske helikopteransattes forbund (NHF)
Norske Ortoptister forening
NOVA
Næringslivets Hovedorganisasjon NHO
PARAT
PARAT Helse
Pasientskadenemnda
Personvernnemnda
PRISY - Privatsykehusenes fellesorganisasjon
Privatpraktiserende Fysioterapeuters Forbund
Privatsykehuset Haugesund
Quality Assurance Service
Regjeringsadvokaten
Riksrevisjonen
Ringvoll Klinikken
Rokkansenteret
ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser
Rosenborgklinikken AS
Røntgeninstituttenes Fellesorganisasjon
Rådet for psykisk helse
Sametinget
Samfunnsviternes fagforening
Senter for medisinsk etikk, SME
SPEKTER
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens Helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for funksjonshemmede
Statens seniorråd
Statstjenestemannsforbundet
Stortingets ombudsmann for forvaltningen
Stiftelsen Norsk Luftambulanse
Stiftelsen Organdonasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Sykepleiernes faggruppe i alternativ medisin
TEKNA
TrygVesta forsikring
Vestfjordklinikken. Bodø
Vital forsikring AS
Volvat Medisinske Senter AS
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Yngre legers forening