Høringsinstanser

Høringsinstanser

Agfa
Akademikerne
Alphasoft
Apotekforeningen
Arbeids- og velferdsdirektoratet
Arbeidsgiverforeningen Spekter
Ardis resept
Banda (Bandagistkjeden AS)
Bandagistenes Næringspolitiske Utvalg
Carestream
Communicate
CSAM
Databyrån
Datatilsynet
De regionale helseforetakene
Den norske legeforening
Departementene
DIPS
Direktoratet for fornying og IKT (DIFI)
Fagforbundet
Farmasiforbundet
Forbrukerombudet
Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Fürst medisinsk laboratorium
Helsedirektoratet
Helsetilsynet i fylkene
HKData
Infodoc
Jupiter
Kompetansesenter for IKT i helse- og sosialsektoren AS (KITH)
Kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM)
Kreftforeningen
KS
LabCraft AS
Landsorganisasjonen i Norge
Landets fylkesmenn
Landets helseforetak
Landets kommuner
Mental Helse
Miclis
NAF-Data AS
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Norges Farmaceutiske Forening
Norges Handicapforbund
Norges Taxiforbund
Norsk Helsenett
Norsk Pasientforening
Norsk Pensjonistforbund
Norsk Psykologforening
Norsk Radiografforbund
Norsk Sykepleierforbund
Nucletron
Næringslivets hovedorganisasjon (NHO)
Profdoc
Profdoc Lab
PsykBase
Røntgeninstituttenes fellesorganisasjon (RIFO)
Sectra
Siemens Medical
Statens autorisasjonskontor for helsepersonell
Statens helsepersonellnemnd
Statens helsetilsyn
Statens legemiddelverk
Statens råd for likestilling av funksjonshemmede
Statens seniorråd
Steria
TietoEnator
Triangel
Unio
Velferdsalliansen
Visma Unique
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund