Høringsinstanser

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver:

Høringsinstanser

Helsedirektoratet
Statens legemiddelverk
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Apotekforeningen
Norges Farmaceutiske Forening
Legemiddelindustriforeningen
Den norske legeforening
Norsk pasientskadeerstatning