Datatilsynet Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)   Helsedirektoratet   Kunnskapsd..." />   Datatilsynet Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)   Helsedirektoratet   Kunnskapsd..." />

Høringsinstanser

Bioteknologinemnda

 

Datatilsynet

Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM)

 

Helsedirektoratet

 

Kunnskapsdepartementet

 

Landets regionale helseforetak

Landets universiteter

 

Nasjonalt folkehelseinstitutt

 

Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk, Sør-Øst-Norge

Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk, Vest-Norge

Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk, Midt-Norge

Regional komité for medisin og helsefaglig forskningsetikk, Nord-Norge

Rokkansenteret