Høringsinstanser

Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan
Anonyme narkomane 
Blå Kors i Norge Brukerforeningen
De regionale helseforetakene
Delta
Den norske Advokatforening
Den norske Dommerforening
Domstoladministrasjonen
Fagforbundet
Fagrådet innen Rusfeltet i Norge 
Fellesorganisasjonen (FO)
Forbundet Mot Rusgift  
Foreningen for fangers pårørende (FFP)
Forsvarergruppen av 1977
Helsetjenestens lederforbund
Hovedverneombudet i kriminalomsorgen 
JURK
Juss-Buss
Jussformidlingen
Jusshjelpa
Kommunenes Sentralforbund
Kriminalitetsforebyggende råd (Kråd) 
Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS)
Kriminalomsorgens Yrkesforbund (KY)
Kriminalomsorgsregionene
Landsforbundet Mot Stoffmisbruk
Legeforeningen   
Nasjonalforeningen for folkehelsen
Nasjonale folkehelseinstitutt (FHI)
Nasjonalt kompetansesenter for medikamentassistert rehabilitering, helse øst (MARIO)
Nordlandsklinikken
Norges Politilederlag
Norsk Fengsels- og friomsorgsforbund 
Norsk forening for kriminalreform (KROM)
Norsk Helse- og Sosiallederlag 
Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF)
Norsk sykepleierforbund
Parat Helse
Pasientombudene 
Politidirektoratet
Politiets Fellesforbund
Regjeringsadvokaten
Riksadvokaten
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon (RIO) 
Sivilombudsmannen
Statens helsetilsyn
Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS)  
Statsadvokatembetene 
Straffedes organisasjon i Norge (SON)
Tyrilistiftelsen
Universitetet i Oslo, Institutt for kriminologi
Velferdsalliansen
Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS)
Østnorsk kompetansesenter

Kommunelegene i følgende kommuner:
Arendal  
Bergen   
Bodø   
Bærum  
Drammen  
Eidsberg
Fredrikstad  
Fræna   
Gjøvik   
Halden   
Hamar  
Haugesund
Hof
Horten
Kongsvinger
Kragerø
Kristiansand
Larvik
Moss
Nord-Odal
Oslo
Ringerike
Sandefjord
Sarpsborg
Skien
Stange
Stavanger
Tromsø
Trondheim
Tønsberg
Ullensaker
Vadsø
Vefsn
Verdal
Vestre Slidre
Vik
Vindafjord
Øvre Eiker
Ålesund